Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

0. Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

SSMX Supermoto (Y-tunnus: 3347025-2)
Vesiroineenkatu 4
33720 Tampere

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
ssmxinfo@gmail.com

 

 1. Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

  • Tunnistamistiedot, kuten nimi

   • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä

  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

  • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot

  • Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi meidän verkkokaupasta

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

2. Henkilötietoja käytetään

 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

 • Väärinkäytösten estämiseen

 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

   

3. Miten minun tietojani säilytetään

Kaikki meidän sivulle tallennetut henkilötiedot ovat suojattu asiattomilta tahoilta. Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme taata kuluttajalle hänen palvelunsa. Joitain tietoja säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi.

 

4. Asiakkaan tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostiin: ssmxinfo@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

5. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostiin: ssmxinfo@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).